پروژه ها
گام به گام با تازه ترین فناوری ها و اصول حفظ محیط زیست

مشاهده پروژه های

پروژه های ریتون

تجهیزات ایستگاه پمپاژ و خط انتقال کنگیر

تکمیل عملیات سد مخزنی و سازه های وابسته کنگیر شامل عملیات سرریز، احداث اتاق کنترل، راه سازی واسفالت راه دسترسی، احداث ساختمان تلمبه خانه به همراه تهیه، حمل و نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترا و ابزار دقیق مورد نیاز تلمبه خانه، اجرای بخشی از خط لوله انتقال آب و محوطه سازی، حصار کشی و تاسیسات مکانیکی و برقی، نما سازی و تکمیل ساختمان های مربوطه

اطلاعات بیشتر
پروژه فرودگاه بیرجند

فرودگاه بیرجند

احداث ساختمان ترمینال، تکمیل برج مراقبت پرواز، احداث ساختمان های موتورخانه، دیزل ژنراتور، سپتیک محوطه سازی و پارکینگ فرودگاه بیرجند

اطلاعات بیشتر
پروژه چارسو

بازار چارسو

عملیات اجرایی فونداسیون، دیوار حائل بتنی و ستف بتنی طبقات و اجرای معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی
ساختمان تجاری-فرهنگی چارسو

اطلاعات بیشتر
پروژه ریتون

پروژه احداث ایستگاه مترو قلهک (U۱) و ۲۰۰ متر تونل جنوبی

احداث ایستگاه زیرزمینی مترو شامل، ساخت سکوی مسافر، گالری های ورودی و خروجی، سالن فروش بلیط پله های فرار، هواسازها، تاسیسات مکانیکی و برقی و عملیات سفت کاری و نازک کاری و معماری ایستگاه به همراه ۲۰۰ متر تونل اصلی در جنوب ایستگاه

اطلاعات بیشتر
پروژه ریتون

احداث مترو پل صدر (V۱)‌ و ۲۲۰ متر تونل شمالی و جنوبی ایستگاه

احداث ایستگاه زیرزمینی مترو شامل، ساخت سکوی مسافر، گالری های ورودی و خروجی، سالن فروش بلیط، پله های فرار، هواسازها، تاسیسات مکانیکی و برقی و عملیات سفت کاری و نازک کاری و معماری ایستگاه به همراه ۲۲۰ متر تونل اصلی در شمال و جنوب ایستگاه

اطلاعات بیشتر
پروژه ریتون

پروژه EPC طرح و ساخت تقاطع های غیر همسطح سه راه عظیمیه، انبار نفت و وحدت

اجرای عملیات خاکی برروی جاده و خارج جاده و عملیات مربوط به اجرای کامل پل ها (روگذر و زیرگذر) و تقاطع غیرهمسطح سه راه عظیمیه، انبار نفت و وحدت، اجرای ابنیه فنی شامل آبروها و پل های کوچک و بزرگ (روگذر و زیر گذر) و دیوارها، تقاطعات همسطح و کارهای حفاظتی و اجرای روسازی راه

اطلاعات بیشتر
بستن منو