مترو الندشت

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print

مشخصات پروژه

مکان

..............

کارفرما

..................

مهندس مشاور

..................

تاریخ آغاز

.................

مبلغ اولیه قرارداد

...................

مدت پیمان مدت اولیه:

............................

وضعیت پروژه:

.........

……………

قبل
بعدی
بستن منو